Strength Of Connection

Sử dụng Webhook để push tin nhắn về server theo thời gian thực

24/08/2021 3 phút đọc

Khi có 1 tin nhắn gửi đến điện thoại, SMS Gateway gửi POST tất cả dữ liệu của tin nhắn đó đến một liên kết mà bạn chỉ định.

Tăng tốc website và nhẹ gánh MySQL server với Redis

23/08/2021 1 phút đọc

Redis là một mã nguồn mở lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay message broker.

Kết nối và xử lý các dịch vụ của Google

09/08/2021 3 phút đọc

Tích hợp reCAPTCHA, Authenticator, đăng nhập sử dụng tài khoản Google...

Phân trang và phân đoạn dữ liệu

09/08/2021 1 phút đọc

Thư viện hỗ trợ phân trang và phân đoạn dữ liệu, cần thiết cho mọi website động.

Điều hướng URL với Route

09/08/2021 1 phút đọc

Cơ chế Routing (định tuyến URL) trong framework sẽ hỗ trợ bạn tùy chỉnh URL theo ý muốn của mình phù hợp với mọi nhu cầu SEO thực tế.

Nhận diện thiết bị di động

09/08/2021 1 phút đọc

Thư viện hỗ trợ nhận diện thiết bị di động, cho phép tùy chỉnh để ứng dụng xử lý khác nhau tùy theo từng thiết bị.

Xử lý hình ảnh

09/08/2021 12 phút đọc

Thư viện hỗ trợ xử lý hình ảnh đơn giản và nhanh chóng từ lấy ra thông tin hình ảnh, resize, tạo thumbnail, watermark cho đến các điều chỉnh nâng cao khác.

DOM phân tích, trích xuất dữ liệu HTML

09/08/2021 5 phút đọc

Thư viện DOM hỗ trợ bóc tách dữ liệu trong chuỗi HTML dễ dàng và nhanh chóng. Đặc biệt phục vụ tốt cho việc lấy dữ liệu tự động từ website khác.

Cấu hình và gửi email

09/08/2021 3 phút đọc

Hướng dẫn cấu hình và gửi email với tỷ lệ vào inbox cao, gửi email qua SMTP.

Xử lý thư mục

09/08/2021 1 phút đọc

Các thao tác xử lý đối với thư mục như: kiểm tra thư mục rỗng, xóa thư mục, cài đặt quyền cho thư mục, copy thư mục...

Cài đặt và xử lý ngày giờ

09/08/2021 2 phút đọc

Cài đặt múi giờ cho website, kiểm tra định dạng ngày giờ có đúng hay không, chuyển đổi định dạng ngày giờ...

Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL với PDO

09/08/2021 7 phút đọc

Thư viện hỗ trợ kết nối và thực hiện truy vấn đến database MySQL sử dụng PDO.