Strength Of Connection

Cache file với dữ liệu tĩnh và ít

09/08/2021 1 phút đọc

Một số tình huống bạn chỉ cần lưu một hoặc một vài giá trị nào đó thì việc lưu nội dung vào file cache sẽ tiện lợi hơn so với việc phải truy vấn từ database.

Lấy dữ liệu qua giao thức GET hoặc POST sử dụng cURL

09/08/2021 3 phút đọc

CURL dùng để gửi request đến một đường dẫn nào đó và bạn có thể tùy chỉnh một số thông tin để phía đường link kia không chặn request.

Quản lý và xử lý session

09/08/2021 1 phút đọc

Việc quản lý session là vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với các website có chức năng đăng nhập.

Module remember me (duy trì đăng nhập) chuẩn

09/08/2021 12 phút đọc

Hướng dẫn code chức năng remember me (duy trì đăng nhập) ở trang đăng nhập.

Kiểm tra tên miền tồn tại và kiểm tra chủ sở hữu tên miền (WHOIS)

07/08/2021 2 phút đọc

Kiểm tra tên miền cực nhanh để biết được tên miền còn hay không. Kiểm tra thông tin chủ sở hữu tên miền.

Tích hợp API Vietcombank

07/08/2021 4 phút đọc

Kết nối API Vietcombank để thực hiện chuyển tiền tự động, kiểm tra số dư VCB tự động, lấy ra lịch sử giao dịch VCB tự động.

Gửi và nhận SMS tự động

07/08/2021 7 phút đọc

Hướng dẫn kết nối API và gửi nhận SMS tự động, gửi mã OTP, gửi tin nhắn quảng cáo...

Tích hợp Coinbase vào website

07/08/2021 4 phút đọc

Tạo địa chỉ ví Bitcoin tự động, chuyển Bitcoin tự động... và các tiền điện tử khác mà Coinbase hỗ trợ như Litecoin, Ethrereum, BitcoinCash.

Thư viện xử lý hỗ trợ SEO

07/08/2021 0 phút đọc

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Các hàm hỗ trợ xây dựng và nâng cao thứ hạng của website trên kết quả của công cụ tìm kiếm.

Thư viện IP và các hàm xử lý liên quan đến địa chỉ IP

07/08/2021 1 phút đọc

Dựa vào địa chỉ IP, bạn có thể xác định được quốc gia của người dùng, cài đặt trang web tự động hiển thị đúng theo ngôn ngữ của người dùng.