Tăng tốc website và nhẹ gánh MySQL server với Redis

Redis là một mã nguồn mở lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, có thể sử dụng như một database, bộ nhớ cache hay message broker.

Yêu cầu

  1. Sử dụng socphp từ 4.2.0 trở lên.
  2. Server đã cài đặt Redis.

Tại sao nên sử dụng Redis?


Dùng Redis đơn giản

Hàm dưới đây truy vấn lấy ra một số thông tin của 1 người dùng là root admin. Thế nhưng thay vì dùng hàm $soc->db->query thông thường, bạn chỉ cần thay thành hàm $soc->db->redi là xong:

Các tham số truyền vào hàm redis giống hệt như các tham số của hàm query. Điểm khác biệt duy nhất là hàm redis sẽ có thêm 1 tham số đầu tiên là số nguyên cho biết kết quả của câu truy vấn này sẽ được lưu cache lại trên RAM của server bao nhiêu giây.

Dùng Redis tùy chỉnh

Trong một số tình huống cần kiểm soát Redis ở cấp độ phức tạp hơn, bạn có thể chủ động chỉ định ghi và đọc dữ liệu từ Redis theo ý mình.

Ví dụ dưới đây là một

23-08-2021