Thư viện xử lý hỗ trợ SEO

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Các hàm hỗ trợ xây dựng và nâng cao thứ hạng của website trên kết quả của công cụ tìm kiếm.

Khai báo sử dụng thư viện

$soc->use_seo()

Danh sách hàm

// Hàm gợi ý ra các từ khóa liên quan    array $soc->seo->suggest(string/array $keywords)
07-08-2021

Bài viết liên quan